Najprawdopodobniej tak – decyzję w tej sprawie podejmie Rektor UŁ.