Tak. W zarządzeniu podano, że wszystkie terminy opłat będą ustalone dopiero po 31.05.2020. Do 31.05.2020 zostaje zaś zawieszony obowiązek ich uiszczania.