Stypendium socjalne, rektora oraz dla osób niepełnosprawnych zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora UŁ będą wypłacane do lipca.