Nie, wystarczy wgranie pracy w APD i jej zaakceptowanie przez kierującego pracą. Po powrocie do tradycyjnej pracy powinny zostać wydrukowane prace z APD, chyba że zostanie wydane rozporządzenie MNiSW, którego projekt jest już dostępny na stronie MNiSW – wówczas do teczki dołączona powinna być informacja o przechowywaniu pracy w APD z danymi umożliwiającymi jej skuteczne wyszukanie.