Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.
Zaległe egzaminy (przedłużona sesja zimowa) mogą zostać przeprowadzone on-line – zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Rektora – termin takiego egzaminu powinien zostać wskazany przez nauczyciela lub Dziekana.