Wszyscy studenci, którzy otrzymali zgodę na przedłużenie sesji zimowej, posiadają wciąż aktywny status studenta oraz powinni być tak wykazywani we wszystkich sprawozdaniach.