Tak. Polscy studenci mogą odebrać swoje rzeczy. Dokładne procedury podane są w Komunikacie Rektora UŁ z dn. 29.04.2020.