Tak. Zgodnie z Zarządzeniem nr 119 Rektora UŁ studenci ostatniego roku studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich będą mogli prowadzić badania w laboratoriach po uzyskaniu zgody swoich promotorów.