W razie potrzeby tak, ale dostęp do budynków jest ograniczony do absolutnego minimum.