Wszystkie niezbędne informacje będą na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.