Nowy termin sesji letniej dotyczy wszystkich zaliczeń i egzaminów.