Tak, prowadzący ma taką możliwość. Oczywiście, udział w egzaminie poprawkowym online nie jest dla studentów obowiązkowy – mogą przystąpić do II terminu egzaminu w trybie stacjonarnym w sesji letniej.