Wykłady, co do zasady, są nieobowiązujące, chyba że z programu zajęć wynika, że udział w nich jest obowiązujący.