Zgodnie z Komunikatem Rektora UŁ z dnia 15.05.2020:

  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru zimowego 2019/2020) będą odbywały się od 18 maja 2020
  • Zdalne egzaminy dyplomowe (z semestru letniego 2019/2020) będą odbywały się od 15 czerwca 2020