W sesji letniej o wyborze trybu (stacjonarnego lub zdalnego) decyduje prowadzący zajęcia. Zasady zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń należy skonsultować z prowadzącym zajęcia.