Wszelkie pytania dotyczące działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  prosimy kierować na adres : pkzp@uni.lodz.pl