Nie. Nie ma możliwości odbioru Karty Absolwenta UŁ w Bibliotece UŁ. Zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej „Absolwent UŁ” i korzystania z elektronicznej wersji karty. Podczas logowania prosimy wybrać opcję MAM KARTĘ i podać 7-cyfrowy numer karty elektronicznej, który przesłany został w e-mailu potwierdzającym rejestrację i zamówienie karty plastikowej.

Jeśli jako sposób weryfikacji wybrano opcję „okazania dyplomu przy odbiorze karty” – konto będzie niezweryfikowane, a dostęp do karty zablokowany. Prosimy wtedy o kontakt e-mailowy i przesłanie skanu lub zdjęcia dyplomu na adres absolwent@uni.lodz.pl celem potwierdzenia statusu absolwenta.