Tak, terminy te mieszczą w sobie także sesję poprawkową. Zasadą jest, że egzamin poprawkowy nie powinien się odbyć wcześniej niż 7 dni po niezaliczeniu egzaminu w I terminie.