Stosujemy przepisy ustawy, nie ma potrzeby wydawania aktów uczelnianych w tej sprawie.