Tak, ale rozporządzenie MNiSW w sprawie studiów powoduje konieczność wydruku dokumentów sporządzonych elektronicznie przez Dziekanat; pracownik dziekanatu potwierdzi wówczas sporządzenie wydruku, który następnie powinien zostać włączony do teczki studenta.