Tak, ale wydanie rozporządzenia MNiSW w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie studiów (projekt został udostępniony na stronach MNiSW) spowoduje konieczność wydruku dokumentów sporządzonych elektronicznie przez Dziekanat; pracownik dziekanatu potwierdzi wówczas sporządzenie wydruku, który następnie powinien zostać włączony do teczki studenta.