Nie. Praktyki powinny być realizowane zdalnie, jeśli to możliwe, albo przenoszone na inny semestr studiów.