Tak, Filia jest wydziałem i stosuje się do niej te same reguły, co do wydziałów.