Szczegółowe ustalenia podejmują dziekani i kanclerz po uzgodnieniu z Rektorem.