Jeżeli wydziały się otworzą w okresie wakacji, studenci i doktoranci będą mieli zapewnione zakwaterowanie. Oczywiście przy założeniu, że sytuacja epidemiczna na to pozwoli (Komunikat Rektora UŁ z dn. 29.04.2020 r.).