Biblioteki Wydziałów są czynne zgodnie z Zarządzeniem nr 121 Rektora UŁ.
Biblioteka UŁ od 22 czerwca zostanie otwarta w ograniczonej formie zgodnie z Komunikatem nr 2 Dyrektora Biblioteki UŁ.