Są zamknięte. BUŁ działa w systemie zdalnym. Informacje o usługach realizowanych online dostępne są w tym Komunikacie.