Karty Fitprofit zostały odblokowane 1 lipca br. Osoby, które zamierzają zrezygnować z karty, proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 10 czerwca na adres dss@uni.lodz.pl