Nie będą pobierane opłaty za korzystanie z kart Fitprofit od dnia 1 kwietnia 2020 r. Opłaty, które zostaną pobrane z najbliższych poborów, zostaną zwrócone w miesiącu następnym. O wszelkich zmianach w tym zakresie Dział Spraw Socjalnych UŁ będzie informował na bieżąco .