W dziekanatach będą pełnione dyżury mailowe i telefoniczne.