Jeśli kontynuowane są zajęcia online, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby studentów, zwłaszcza z mobilności, przeegzaminować/ zaliczyć im zajęcia online. Sugerujemy, aby studenci odpowiednio wcześniej zasygnalizowali wykładowcom, że nie mają możliwości przyjechać na sesję stacjonarną.