Nie tracą terminu; przystępują do egzaminu w sesji; jedynie w wypadku egzaminów dyplomowych Dziekan Wydziału powinien zapewnić studentowi możliwość skorzystania z pomocy w tym zakresie z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa – zgodnie z Zarządzeniem Rektora.