Wszelkie sprawy związane z wydawaniem zaświadczenia Miesięczna informacja dla osoby ubezpieczonej RMUA będą załatwiane mailowo.