W okresie zawieszenia działalności dydaktycznej wszystkie terminy wynikające z procesu dydaktycznego, w tym terminy ustalone w decyzjach władz Uczelni, ulegają zawieszeniu.