Decyzja dotycząca opłat nie została jeszcze podjęta. Wszystkie aktualizacje będą na bieżąco udostępniane na stronie covid19.uni.lodz.pl