Ważność legitymacji w tym przypadku jest przedłużona automatycznie – do 31 maja – nie trzeba ich fizycznie przedłużać. Przewoźnicy zostali poinformowani o przedłużeniu ważności legitymacji.