Studenci, doktoranci i inni mieszkańcy domów studenckich UŁ, którzy nie mogą opuścić swojego akademika (w szczególności studenci z innych krajów), proszeni są o bezwzględne stosowanie się do komunikatów wydawanych przez władze Uczelni. Osoby takie mogą być w każdym czasie zobligowane do natychmiastowego opuszczenia akademika, jeśli zaistnieją okoliczności to uzasadniające, niezależne od Uczelni. Studenci zagraniczni z programów wymiany proszeni są o zastosowanie się do prośby o opuszczenie akademika i powrót do domu na czas odwołania zajęć, o ile jest to możliwe i bezpieczne. Jeśli jest to niemożliwe, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, prosimy ograniczyć mobilność i kontakty społeczne, nie podróżować po Polsce i nie wyjeżdżać za granicę.