Takie przypadki Uczelnia będzie wyjaśniała indywidualnie.