Kontakt – studenci/doktoranci/słuchacze

Doktoranci

Kontakty do osób zajmujących się studiami doktoranckimi w dziekanatach wydziałów oraz w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów znajdują się na stronie internetowej. Obecnie z uwagi na częściowo zdalny tryb pracy preferowany jest kontakt mailowy.

We wszystkich sprawach związanych z kształceniem w Szkole Doktorskiej prosimy kontaktować się drogą mailową z Sekretarzem Państwa Szkoły Doktorskiej:

Szkoła Doktorska BioMedHem
Dr Aleksandra Budzyńska
E. Sekretarz.BioMedChem@biol.uni.lodz.pl
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

Mgr Ewa Mikołajczyk-Zając
E. Sekretarz.SDNSiP@biol.uni.lodz.pl
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Mgr inż. Małgorzata Krysiak
E. malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl
Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Mgr Dariusz Osówniak
E. sdnh@uni.lodz.pl

Studenci

Poniżej podano kontakty w sprawie organizacji studiów I i II stopnia na poszczególnych wydziałach UŁ.

Wydziały Kontakt

Biologii i Ochrony Środowiska

kontakt z pracownikami dziekanatu 
   

Wydział Chemii

kontakt z pracownikami dziekanatu 

   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

kontakt z pracownikami Centrum Obsługi Studenta

Messanger FB na Profilu EkSoc

   

Wydział Filologiczny

kontakty do poszczególnych instytutów i katedr
   

Wydział Filozoficzno-Historyczny

kontakt z pracownikami dziekanatu  – studia:

   

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

kontakt z pracownikami dziekanatu
   

Wydział Matematyki i Informatyki

kontakt z pracownikami dziekanatu
   

Wydział Nauk Geograficznych

kontakt z pracownikami dziekanatu
   

Wydział Nauk o Wychowaniu

kontakt z pracownikami dziekanatu

   

Wydział Prawa i Administracji

kontakt z pracownikami Działu Obsługi Studentów
   
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych kontakt z pracownikami Biura Obsługi Studentów
   
Wydział Zarządzania kontakt z pracownikami Działu Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
   
Filia w Tomaszowie Mazowieckim kontakt z pracownikami dziekanatu