Kontakt – nauczyciele

Poniżej podano kontakty do jednostek administracji centralnej UŁ

Jednostka Telefon dyżurujący/telefony inne – aktywne (przekierowane Email dyżurny
Sekretariaty:
Rektora UŁ
(42) 635 40 02 rektor@uni.lodz.pl
Prorektora ds. nauki, I Z-cy
Rektora UŁ
(42) 635 40 04 pronauka@uni.lodz.pl
Prorektora ds. współpracy
z zagranicą
(42) 635 40 04 prozagranica@uni.lodz.pl
Prorektora ds. studentów
i jakości kształcenia
((42) 635 40 24 prostudent@uni.lodz.pl
Prorektora ds. współpracy
z otoczeniem
(42) 635 40 24 prowspolpraca@uni.lodz.pl
Prorektora ds. rozwoju
(42) 635 40 06 prorozwoj@uni.lodz.pl
Kancelaria
(42) 635 40 65 kancelaria@uni.lodz.pl
Recepcja (Rektorat 1)
(42) 635 40 64 od 8.30-13.00 kancelaria@uni.lodz.pl
Sekretariat:
Kanclerza UŁ
Kanclerza ds. socjalnych
i ogólnych
Kanclerza ds. technicznych
(42) 635 40 20,
635 40 10
kanclerz@uni.lodz.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych wraz z Kancelarią Tajną (42) 635 40 49,
697 026 018
zoioin@uni.lodz.pl
Doradca Rektora 500 756 073 nina.georgiew@uni.lodz.pl
Biuro Współpracy z Zagranicą https://bwz.uni.lodz.pl/ 42 635 47 52  pok. 3
   42 635 42 36  pok. 2 A
   42 635 42 37  pok. 1
   42 635 40 37  pok. 8
   42 635 40 36  pok. 6
42 635 47 90  pok. 7
bwz@uni.lodz.pl
Centrum Informatyki Helpdesk UŁ https://helpdesk.uni.lodz.pl/centrum-informatyki-ul-informacje-w-zakresie-wsparcia-it/ Help Desk (42) 635 59 89, 42 635 59 88
Administratorzy (42) 635 59 96
helpdesk@uni.lodz.pl Zgłaszanie problemów z funkcjonowaniem systemów UŁ, problemy ze sprzętem komputerowym prosimy dokonywać w serwisie zgłoszeniowym www.hd.uni.lodz.pl
Centrum Kultury (42) 235 01 84 centrum.kultury@uni.lodz.pl
Centrum Nauki https://centrumnauki.uni.lodz.pl/ 42 635 47
42 635 40 85
42 635 48 19
42 635 47 57
katarzyna.kalska@uni.lodz.pl marlena.kurylek@uni.lodz.pl
Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów
Rekrutacja i Tok Studiów
Rekrutacja
Inne sprawy
Rekrutacja i Tok Studiów:
(42) 635-40-83
Rekrutacja:
(42) 635-40-86
Inne sprawy:
(42) 635-40-40
(42) 635-40-80
(42) 635-40-84
(42) 635-45-11
Rekrutacja:
Centrum Promocji 42 635 41 79
Dyr. Anna Rolczak – 504 253 815
anna.rolczak@uni.lodz.pl
Rzecznik prasowy UŁ – 697 280 992
pawel.spiechowicz@uni.lodz.pl
Joanna Blomberg-Wiaderna – Zastępca Dyrektora
joanna.blomberg@uni.lodz.pl
Paula Popławska – Specjalista ds. finansów
paula.poplawska@uni.lodz.pl
Katarzyna Jurek – Przetargi/umowy ramowe
katarzyna.jurek@uni.lodz.pl
Robert Fraszczyński – organizacja pracy biura
robert.fraszczynski@uni.lodz.pl
Honorata Ogieniewska – Główny specjalista ds. promocji nauki i badań
honorata.ogieniewska@uni.lodz.pl Agnieszka Woś – Koordynator ds. komunikacji i PR
agnieszka.wos@uni.lodz.pl
Sandra Plajzer – Koordynator ds. komunikacji i PR
Sandra.plajzer@uni.lodz.pl
Iwona Ptaszek-Zielińska – Specjalista ds. komunikacji nauki i badań, newsletter
iwona.zielinska@uni.lodz.pl
Mateusz Grabowski – Specjalista/strona covid19.uni.lodz.pl
mateusz.grabowski@uni.lodz.pl
Małgorzata Stachurska-Skorzycka – Specjalista ds. komunikacji, multiportal UŁ
malgorzata.stachurska@uni.lodz.pl Katarzyna Kamińska – Koordynator ds. rozwoju architektury informacji, copywriter, multiportal UŁ
katarzyna.kaminska@uni.lodz.pl
Wacław Mikłaszewski – Specjalista ds. marketingu internetowego
waclaw.miklaszewski@uni.lodz.pl
Joanna Mordzak – Opiekun szkół
joanna.mordzak@uni.lodz.pl
Marta Krośnicka – Koordynator ds. CSR, opiekun szkół
marta.krosnicka@uni.lodz.pl
Dorota Dębicka – Specjalista ds. analiz i statystyk
dorota.debicka@uni.lodz.pl
Maciej Fornal – Operator obrazu / Montażysta
maciej.fornal@uni.lodz.pl
Adam Wróbel – Operator obrazu / Montażysta
adam.wrobel@uni.lodz.pl
Hanna Swaczyna – Grafik
promocja@uni.lodz.pl
Centrum Współpracy z Otoczeniem Biuro Karier https://biurokarier.uni.lodz.pl/ (42) 635 41 76
(42) 665 53 39
wspolpraca@uni.lodz.pl
biurokarier@uni.lodz.pl
Centrum Zarządzania Majątkiem https://czm.uni.lodz.pl (42) 635 40 60
(42) 635 42 85
czm@uni.lodz.pl
lidia.kolbus@uni.lodz.pl
katarzyna.urbaniak@uni.lodz.pl justyna.wojtaszczyk@uni.lodz.pl – druki andzelika.tuchalska@uni.lodz.pl szymon.dabrowski@uni.lodz.pl jarosław.frankiewicz@uni.lodz.pl
Dział Audytu (42) 635 43 23 audytor@uni.lodz.pl
Dział Finansowy – kierownik 635 41 01 ewa.lisiewicz@uni.lodz.pl
Dział Finansowy 635 41 08   635 41 12   635 40 99 df@uni.lodz.pl Prosimy o korzystanie z imiennych maili wszystkich pracowników działu oraz kontaktów w aplikacji Teams 
Dział Gospodarki Energetycznej Tel. dyżurny: 635-43-10
Kierownik: 635-43-09; 609-518-886
Awarie: 635-41-27; 799-039-032
Telekomunikacja dyżurny: 635-40-22
Koordynator: 635-40-23; 502-445-809
dge@uni.lodz.pl
dgetelekomunikacja@uni.lodz.pl
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku (42) 635 41 09
635 43 17
635 43 19
635 41 10
635 48 06
635 42 77
alicja.kurczewskalefik@uni.lodz.pl
alicja.nowicka@uni.lodz.pl
iwona.przybylska@uni.lodz.pl
renata.jedrzejczak@uni.lodz.pl
monika.skorupka@uni.lodz.pl
miroslawa.dobrowolska@uni.lodz.pl
bartlomiej.prylinski@uni.lodz.pl
malgorzata.kowalska@uni.lodz.pl
Dział Inwestycji i Remontów (42) 635 4303 605 349 344 diir@uni.lodz.pl krzysztof.michalak@uni.lodz.pl
Dział Kontroli Wewnętrznej i Analiz (42) 635 48 20 barbara.lukomska@uni.lodz.pl
Sekretariat Kwestora UŁ (42) 635 4101/509 556 591 kwestorul@uni.lodz.pl/A.Lefik-Szczepańska
Dział Księgowości (42) 635 40 98 dk@uni.lodz.pl
Dział Płac umowy cywilno-prawne: 635 40 89
KIOD, sprawy płacowe: 635 41 64
sprawy płacowe: 635 40 59, 635 40 95, 635 40 96, 635 40 97
ZUS: 635 4838
dp@uni.lodz.pl
Dział Prawno-Organizacyjny (42) 635 48 27 dpo@uni.lodz.pl
Dział Rachunkowości Zarządczej (42) 635 41 02
635 47 87
(42) 635 41 60
635 48 09
(42) 635 41 61
635 43 18
635 41 30
drz@uni.lodz.pl
budzet@uni.lodz.pl
Dział Spraw Pracowniczych (42)  635-40-32
(42)  635-40-31
(42)  635-41-45
(42)  635-41-35
Kierownik: (42)  635-40-13 w godz. 9.00 – 13.00
Pracownicy Działu Spraw Pracowniczych są dostępni pod własnymi imiennymi adresami mailowymi – wykaz na stronie Działu ścieżka: www.uni.lodz.pl / Dla pracowników / Dział Spraw Pracowniczych
Dział Spraw Socjalnych (42) 635-41-81
635-41-82
635-41-83
635-41-84
dss@uni.lodz.pl
Dział Zakupów e-mail do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@uni.lodz.pl

e-mail do kontaktu z pracownikami UŁ: bzp@uni.lodz.pl

Kierownik Działu Zakupów – Sebastian Rudziński (42) 635-43-53, sebastian.rudzinski@uni.lodz.pl

Pracownicy jednostki:
Dariusz Błędowski (42) 635-43-20, dariusz.bledowski@uni.lodz.pl

Agnieszka Gałda-Stasiak (42) 635-50-80, agnieszka.galda@uni.lodz.pl

Katarzyna Kardas (42) 635-40-71, katarzyna.kardas@uni.lodz.pl

Ewa Kikowska (42) 635-43-20, ewa.kikowska@uni.lodz.pl

Katarzyna Kubsz (42) 635-43-25, katarzyna.kubsz@uni.lodz.pl

Marta Mariańska (42) 635-40-88, marta.marianska@uni.lodz.pl

Łukasz Pawelczyk (42) 635-42-87, lukasz.pawelczyk@uni.lodz.pl

Patrycja Rosiak (42) 635-40-55, patrycja.rosiak@uni.lodz.pl

Marta Smużyńska (42) 635-42-83, marta.smuzynska@uni.lodz.pl

Lidia Wacławiak (42) 635-43-27, lidia.waclawiak@uni.lodz.pl

Ewa Walkowiak-Dziubich (42) 635-47-88, ewa.walkowiak@uni.lodz.pl

Andrzej Tazbir (42) 635-43-26, andrzej.tazbir@uni.lodz.pl
bzp@uni.lodz.pl
Inspektor Ochrony Danych z Biurem Ochrony Danych (42) 635-42-14 iod@uni.lodz.pl
Inspektorat BHP (42) 635-42-69
(42) 635-42-68
(42) 635-42-67
(42) 635-42-76
bhp@uni.lodz.pl
Pracownicy Inspektoratu BHP są również dostępni pod imiennymi adresami mailowymi. Wykaz w linku.
Samodzielna Sekcja  PKZP przy UŁ – Kasa (42)  635-40-68 pkzp@uni.lodz.pl
Rzecznik Patentowy regopat@uni.lodz.pl
Samodzielna Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej 42 635 42 75 ppoz@uni.lodz.pl
Zespół Radców Prawnych (42)  635 40 74
(42)  635 41 74
zrp@uni.lodz.pl
zrp-zamowienia@uni.lodz.pl
zrp-umowy@uni.lodz.pl
Zespół Spraw Obronnych (42) 635 40 49
515 093 841
zoioin@uni.lodz.pl
Wydawnictwo UŁ Biuro Wydawnictwa:
Agnieszka Janicka tel. 42 235 01 65 lub 42 66 55 862
mail: agnieszka.janicka@uni.lodz.pl

Agnieszka Flejterska tel. 42 235 01 65 lub 42 66 55 862
mail: agnieszka.flejterska@uni.lodz.pl


Dział Sprzedaży:
mail:ksiegarnia@uni.lodz.pl Marcin Frątczak – kierownik Działu Promocji i Sprzedaży tel. 512 152 417
mail: marcin.fratczak@uni.lodz.pl

Piotr Kośka mail: piotr.koska@uni.lodz.pl

Bożena Cepa tel 42 66 55 863 mail: bozena.cepa@uni.lodz.pl

Ilona Szymczak tel 42 66 55 863 mail: ilona.szymczak@uni.lodz.pl


Dział Realizacji Produkcji Wydawniczej:
Lilianna Światek – kierownik mail: lilianna.ladorucka@uni.lodz.pl

Leonora Gralka mail: wulredtech@uni.lodz.pl, leonora.wojciechowska@uni.lodz.pl

Elżbieta Rzymkowska mail: elzbieta.rzymkowska@uni.lodz.pl

Anna Sońta mail: anna.sonta@uni.lodz.pl


Redaktorzy:
Paweł Sobczak mail: pawel.sobczak@uni.lodz.pl

Katarzyna Gorzkowska mail: katarzyna.gorzkowska@uni.lodz.pl

Bogusław Pielat mail: boguslaw.pielat@uni.lodz.pl

Dorota Stępień mail: dorota.stepien@uni.lodz.pl

Piotr Pietrych mail: piotr.pietrych@uni.lodz.pl


Dział Deponowania:
Joanna Skopińska mail: joanna.skopinska@uni.lodz.pl

Zdzisław Gralka mail: zdzislaw.gralka@uni.lodz.pl

Monika Marszałek: mail: monika.marszalek@uni.lodz.pl

Agnieszka Gralak mail: agnieszka.gralak2@uni.lodz.pl

Grzegorz Bąk mail: grzegorz.bak@uni.lodz.pl


Redaktorzy Inicjujący:
Monika Borowczyk – kierownik mail: monika.borowczyk@uni.lodz.pl

Urszula Dzieciątkowska mail: urszula.dzieciatkowska@uni.lodz.pl

Iwona Gos mail: iwona.gos@uni.lodz.pl

Witold Szczęsny mail: witoldz.szczesny1@uni.lodz.pl

Beata Koźniewska mail: beata.kozniewska@uni.lodz.pl


Dział Marketingu: Marcin Frątczak – kierownik Działu Promocji i Sprzedaży tel. 512 152 417
mail: marcin.fratczak@uni.lodz.pl

Marzena Gawłowska mail: marzena.gawlowska@uni.lodz.pl

Natasza Koźbiał mail: natasza.kozbial@uni.lodz.pl

Łukasz Orzechowski mail: lukasz.orzechowski@uni.lodz.pl


Dział Wydawniczy Czasopism:
Agnieszka Kałowska mail: agnieszka.kalowska@uni.lodz.pl

Katarzyna Smyczek mail: katarzyna.smyczek@uni.lodz.pl
NSZZ „Solidarność” w UŁ (42)  635 40 35 solidar@uni.lodz.pl
Związek Nauczycielstwa Polskiego w UŁ (42) 635-40-33 znpul@uni.lodz.pl